Tư vấn đầu tư dịch vụ

Phong thủy trong nhà hàng, khách sạn

Phong thủy trong nhà hàng, khách sạn

Nhiều người đã ý thức được rằng, nhà hàng, khách sạn làm ăn phát đạt, ngoài nghệ thuật kinh doanh …

Read More

Làm sao để Marketing khách sạn hiệu quả

Làm sao để Marketing khách sạn hiệu quả

Trong thị trường hiện nay, các khách sạn không thể bỏ qua truyền thông xã hội; nhưng những vấn đề và sự …

Read More

Yêu cầu chung của các tiêu chuẩn khách sạn

Yêu cầu chung của các tiêu chuẩn khách sạn

1 Vị trí, kiến trúc – Thuận lợi, dễ tiếp cận, môi trường cảnh quan đảm bảo vệ sinh, an …

Read More