Trong lĩnh vực khách sạn, bước quan trọng nhất trong đầu tư là phải xác định được tiêu chuẩn khách sạn muốn kinh doanh dựa vào tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn.

Bạn muốn kinh doanh khách sạn 1, 2,3 hay 4 sao và những loại khách sạn này được phân loại theo tiêu chí nào? 1 khách sạn 3 sao thì có những gì ,  quy mô ra sao, bao nhiêu phòng, diện tích 1 chiếc giường hoặc diện tích sảnh, dịch vụ kèm theo nào nên có, cái nào ko?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here