1 Vị trí, kiến trúc
– Thuận lợi, dễ tiếp cận, môi trường cảnh quan đảm bảo vệ sinh, an toàn.
– Thiết kế kiến trúc phù hợp với yêu cầu kinh doanh, các khu vực dịch vụ được bố trí
hợp lý, thuận tiện.
– Nội ngoại thất thiết kế, bài trí, trang trí hợp lý.
– Công trình xây dựng chất lượng tốt, an toàn.
2 Trang thiết bị tiện nghi
– Trang thiết bị, tiện nghi các khu vực, dịch vụ đảm bảo đầy đủ, hoạt đông tốt, chất
lượng phù hợp với từng hạng.
– Hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo yêu cầu từng khu vực, cung cấp điện 24/24 h, có
hệ thống điện dự phòng.
– Hệ thống nước cung cấp đủ nước sạch và nước cho chữa cháy, có hệ thống dự trữ
nước, hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường.
– Hệ thống thông gió hoạt động tốt.
– Hệ thống phương tiện thông tin liên lạc đầy đủ và hoạt động tốt.
– Trang thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3 Dịch vụ và chất lượng phục vụ
Dịch vụ và chất lượng phục vụ theo quy định đối với từng hạng tương ứng.
4 Người quản lý và nhân viên phục vụ
– Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính phù hợp với vị trí công việc
và loại hạng khách sạn.
– Có sức khoẻ phù hợp với yêu cầu công việc, được kiểm tra định kỳ một năm một lần
(có giấy chứng nhận của y tế).
– Mặc trang phục đúng quy định của khách sạn, có phù hiệu tên trên áo.
5 Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm
– Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy
nổ và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here