VĂN PHÒNG

<strong>I) TRỤ SỞ CHÍNH:  Hotline tổng đài – <em>1900 5656 53</em></strong>

<strong>Địa chỉ:</strong>            231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

<strong>Tel:</strong>             (84) 08,66 783 784 – 08. 66 783 866 – Fax: 08. 6255 664.

<strong>Email: </strong>          <a href=”mailto:info@ozcorp.vn”> </a> <a href=”mailto:info@ozcorp.vn”> </a> <a href=”mailto:info@ozcorp.vn”>info@ozcorp.vn</a>

<strong>website: </strong>     <a href=”http://ozcorp.vn”>www.ozcorp.com.vn</a>

<strong>II) Chi Nhánh HỒ CHÍ MINH:</strong>

<strong>Địa chỉ:</strong>          151 Trần Não – Lô 6G6, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

<strong>Tel:</strong>             (84) 08,66 783 784 – 08. 66 783 866 – Fax: 08. 3510 6555.

<strong>Email: </strong>          <a href=”mailto:info@ozcorp.vn”> </a> <a href=”mailto:info@ozcorp.vn”> </a> <a href=”mailto:info@ozcorp.vn”>info@ozcorp.vn</a>

<strong>website: </strong>     <a href=”http://ozcorp.vn”>www.ozcorp.com.vn</a>